ผลงานบริษัท
JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 

บริษัทฯ มีผลงานในด้านระบบต่างๆ  ดังต่อไปนี้

 

ผลงานบริษัทฯ พ.ศ.2553
      1. ผลงานด้านการผลิตพลังงานทดแทนระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษพืช บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด ได้ร่วมออกแบบ  ติดตั้ง ควบคุมการผลิต  และอบรมการใช้งานเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ ให้กับ บริษัท เอ็น วายเวลลอปเมนต์ จำกัด จังหวัดชลบุรี มีขนาด กำลังการผลิต 500 kg/วัน และได้ก๊าซชีวภาพเทียบเท่า LPG 35 kg/วัน          
       2.ผลงานด้านการให้คำปรึกษาโครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมของรัฐ  เพื่อให้คำปรึกษา, อบรม, บรรยายให้ความรู้  และอาคารปฏิบัติตาม พรบ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  ตลอดจนการประหยัดพลังงานให้หน่วยงาน
 2.1 ร่วมดำเนินโครงการกับบริษัทอรุณชัยเสรีคอนซัลติ้งเอนจิเนียร์ส  จำกัด จำนวน  10  แห่ง

       1. สำนักงานศาลอุธรณ์ภาค 2 จังหวัดระยอง
       2. ศาลจังหวัดมีนบุรี
       3. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชชนี
       4. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
       5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียติ
       6. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
       7. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
       8. วิทยาลัยเทคนิคเลย
       9. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
     10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชาชมงคล วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร
2.2 ร่วมดำเนินโครงการกับ สถาบันวิศวกรรมพลังงาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวน  13  แห่ง
      1. อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทย
      2. อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
      3. สวนหลวง ร.9
      4. อาคารสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5
      5. อาคารกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังสี
      6. อาคารสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
      7. อาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      8. อาคารกองพลทหารช่าง ค่ายบูรฉัตร
      9. อาคารจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
     10. อาคารกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9
     11. อาคารกรมทหารราบที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
     12. อาคารมณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวช
     13. อาคารเทศบาลมาบตาพุด
    3. ผลงานด้านการให้คำปรึกษาโครงการ พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน  ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  2535  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัท วัชรพล  จำกัด (โรงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ)
   4. ผลงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
      
1.  ปรับปรุง(Overhaul)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น (ReciprocatingChiller)Ton MarriottHotel Pattaya
       2.ทำความสะอาดขดท่อระบายความร้อน (Condenser Tube) เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 500 Ton ของโรงพยาบาล กรุงทพ -ระยอง    เป็นต้น   
     5. ผลงานด้านการออกแบบเครื่องปรับอากาศ
       1.ออกแบบและควบคุมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Split Type Unit) จำนวน   40  Units  มากกว่า 100  ตันทำความเย็น  ของโรงงานสุขสมบูรณ์น้ำมันพืช  จังหวัดระยอง
       2. ออกแบบและติดตั้งโครงการปรับปรุง  Marriott Restaurant Pattaya  เป็นต้น 
      6. ผลงานด้านควบคุมติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
         1.ร่วมกับ เทรน ประเทศไทย  ออกแบบและควบคุมการติดตั้งและปรับปรุงเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)  ขนาด  550  Ton  จำนวน  2  ชุด  เพื่อการอนุรักษ์พลังงานของศูนย์สรรพสินค้าโรบินสันศรีราชา  มูลค่าโครงการมากกว่า  10  ล้านบาท
         2. ร่วมกับ  เทรน  ประเทศไทย  ออกแบบและควบคุมการติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นขนาด  500  Ton  พร้อมติดตั้งหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ,  เครื่องสูบน้ำระบายความร้อน (Condenser Water Pump)  เครื่องสูบน้ำเย็น (Chiller Water Pump)
โรงงาน Tetra Pak  (Thailand) Limited  มูลค่าโครงการ  22  ล้านบาท

............................................................................................................................................................................................

ผลงานของบริษัทฯ พ.ศ. 2554
      7. ร่วมกับ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คลอลิตี่เซอร์วิส  จำกัด โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ จำนวน 5 แห่ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ลักษณะโครงการ ดำเนินการให้คำปรึกษาหาศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานออกแบบปรับปรุง ตรวจวัดประสิทธิภาพระบบปรับอากาศก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง ประกอบด้วยหน่วยงานเข้าโครงการดังนี้
      
1.1 โรงงาน  กิฟฟารีน นิคมอุตสาหกรรม นวนคร       
       1.2  โรงงาน เอ็น เอ็ช เค (ประเทศไทย)1.3) โรงงาน แคนนอน (ประเทศไทย)
       1.3 โรงงาน แคนนอน (ประเทศไทย)
       1.4 โรงแรม ฮอลิเดอินน์ รีเจ้นท์บีช ชะอำ
       1.5 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 
      2. ร่วมกับ บริษัท ชิดเอ็น จำกัด  ตรวจวัดประสิทธิภาพระบบปรับอากาศกลุ่มอาคาร ทีซีซี โฮลดิ้งประกอบด้วย
        2.1อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน
        2.2 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ
        2.3 อาคารเดอะมาร์เก็ต บางโพ 
      3.ร่วมกับ บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด  โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมของรัฐ 2554 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อให้คำปรึกษาส่งเสริม และอาคารปฏิบัติตาม พรบ.  2535  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  ตลอดจนการประหยัดพลังงานให้หน่วยงาน   อาคารควบคุมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 30 แห่ง
      4. ร่วมกับ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คลอลิตี่เซอร์วิส  จำกัด   โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมของรัฐ 2554 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อให้คำปรึกษาส่งเสริม และอาคารปฏิบัติตาม พรบ.  2535  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  ตลอดจนการประหยัดพลังงานให้หน่วยงาน  อาคารควบคุมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20 แห่ง
       5. ผลงานด้านพลังงานทดแทน โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าชชีวภาพจากเศษอาหารเหลือ ระยะที่ 2บริหารโครงการโดย สถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน บริษัทฯ ออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมการผลิต และอบรมการใช้งานเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ จำนวน โครงการ
        
 5.1 โรงพยาบาลสุรินทร์
         5.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
         5.3  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 

................................................................................................................................................................................................ 
                

 ผลงานของบริษัทฯ พ.ศ. 2555
       1. ที่ปรึกษาอนุรักษ์พลังงานส่วนราชการ 3 แห่ง

            - โรงพยาบาลศรีษะเกษ
            - โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
            - โรงพยาบาลบัวใหญ่
       2. ที่ปรึกษาโครงการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่ประสบอุทกภัย พื้นที่ นนทบุรีและปทุมธานี สัญญา สภาหอการไทย จำนวน 20 แห่ง
       3. ร่วมออกแบบโรงไฟฟ้าชุมชนขนาด 5 เมกะวัตต์ โดยใช้พลังงานจากขยะชุมชน เทศบาลนครแหลมฉบัง

   
         smiley***********************************************************************************************smiley