JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

งานบริการของเรา
 
 โดยลักษณะงานต่างๆ  ของบริษัทฯ ประกอบด้วย
        1. การออกแบบวางระบบซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศระบบทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนต่างๆ ในระบบปรับอากาศ  ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ  ตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
        2.รับตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ (Air conditioning system  Energy Audit) โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์    ปรับตั้งระบบปรับอากาศ  เพื่อการประหยัดพลังงาน
         3. รับออกแบบปรับปรุงเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ระบบน้ำร้อน เครื่องส่งลมเย็น ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูง  โดยมุ่งเน้นการใช้งานที่เหมาะสม  คุ้มค่ากับเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (Energy Cost)ที่ต่ำ   
ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  โดยมุ่งเน้นผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงและจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตาม กฎกระทรวงที่กำกับ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)จนแล้วเสร็จ
         4. การบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบงานด้านวิศวกรรมของอาคารและโรงงาน เพื่อการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุง
         5. ให้คำปรึกษาในส่วนของการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
         6. ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน ISO 50001 การวางระบบพลังงาน
         7. ให้การอบรมสัมนาในหัวข้อทางวิศวกรรมและทางด้านพลังงาน